مجتمع های دامپروری | مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
نقاط قوت و ضرورت احداث مجتمع های دامپروری
 •   انتقال دامداری‌ها از سطح شهر به حاشیه شهرها و کمک به بهبود شرایط بهداشتی در راستای مسائل مربوط زیست‌محیطی
 •   کمک به افراد متقاضی سرمایه‌گذاری با انجام زیرساخت‌ها توسط بخش دولتی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها
 •   اعمال مدیریت مناسب در واحدهای تولیدی مجتمع‌ها به روش های نوین (افزایش بهره وری)
 •   امکان ارائه خدمات در زمینه های بهداشت دام و دسترسی بهتر به امکانات مورد نیاز
 • ایجاد شرایط مناسب برای بازرگانی و بازاریابی و عرضه محصولات تولیدی


                        مشکلات و موانع اجرائی مجتمع های دامپروری
 •   امکان احداث مجتمع های دامپروری صرفاً برای شهرهای بالاتر از 50 هزارنفر (براساس مصوبه 61836 مورخه 76/5/11 هیئت وزیران)
 •   بدون متولی باقی‌ماندن مجتمع ها پس از احداث و عدم انجام امور خدماتی توسط شرکت های تعاونی
 •   ناتوانی مالی بهره برداران و عدم توان آنها جهت جذب تسهیلات و فراهم نمودن تضامین برای بانک ها
 •   عدم تخصیص کافی اعتبارات و طولانی شدن روند اجرائی طرحها
 •   عدم وجود زمین مناسب برای اجرای طرح
 •   آگاهی کم بهره برداران
 •   انتظار زیاد بهره برداران از دولت
 •   نگهداری دام های غیر مجاز و تبعات اجتماعی ناشی از برخورد با آنها
 •   عدم تخصیص آب توسط آب منطقه ای
 •   توسعه فیزیکی و بدون برنامه شهرها
 •