مجتمع های گلخانه ای | مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزي خراسان شمالي
نقاط قوت و ضرورت احداث مجتمع های گلخانه ای 
 • افزایش چشمگیر راندمان بهره برداری از منابع آب و خاک 
 • امکان تولید مستمر محصولات در تمام طول سال 
 • تنظیم زمان کشت و برداشت زود هنگام محصول 
 • استفاده از تکنیک های جدید آبیاری 
 • کاهش خسارت و تامین امنیت تولید مشکلات و موانع اجرائی مجتمع های گلخانه ای 
موانع اجرائی مجتمع های گلخانه ای
 • عدم امکان احداث در نواحی خیلی سرد 
 • نبود زمین مناسب جهت اجرای طرح 
 • عدم تخصیص آب 
 • کمبود اعتبار و تخصیص ناکافی و طولانی شدن روند اجرای طرحها 
 • هزینه های بالای سوخت 
 • گرانی زیاد هزینه بذر و کود 
 • کمبود امکانات سردخانه ای

 فایل ها